Vítejte na stránkách firmy Zahrady MINAŘÍK

Hledáte-li firmu pro tvorbu a údržbu zahrad v Jihomoravském kraji? Ať už se jedná o realizaci malé předzahrádky nebo třeba instalace automatické závlahy, jsme tu pro vás! Provádíme veškeré zahradnické a zemní práce, terénní úpravy, výsadby dřevin, zakládání travnatých ploch, instalování automatického závlahového systému. Vše od založení trávníku, zajištění pravidelné péče či jednorázové údržby vaší zahrady. Neváhejte se nám ozvat do zpráv nebo na telefoní číslo +420 721 101 544.

Za­hra­da by mě­la být Vaší oá­zou klidu v dneš­ním uspě­cha­ném svě­tě.

Zahrada by mě­la pů­so­bit nejen es­te­tic­ky, být vy­vá­že­ně osá­ze­ná, do­ko­na­le sla­ze­ná, ale mě­li bys­te se na ní ta­ké dob­ře cí­tit. I pro­to je dob­ré svě­řit je­jí za­lo­že­ní od­bor­ní­kům. Pro­to­že však jde o po­měr­ně fi­nanč­ně ná­klad­nou zá­le­ži­tost, pouš­tí se do to­ho vět­ši­na ma­ji­te­lů po­zem­ků vlast­ní­mi si­la­mi. A čas­to jsou ve fi­ná­le bo­hu­žel zkla­ma­ní vý­sled­kem. Až poz­dě totiž zjis­tí, že ne­mo­hou jen tak za­sa­dit ob­lí­be­né ke­ře, stro­my či rost­li­ny tam, kde je na­pad­ne, ne­bo tře­ba za­lo­žit skal­ku na pro­sto­ru, kte­rý byl zrov­na vol­ný. Za­klá­dá­ní za­hra­dy má svá pra­vi­dla, kte­rá je tře­ba re­spek­to­vat.

Hlinkové ploty, brány a branky vyráběné výhradně v ČR

Hledáte moderní plot, který je naprosto bezúdržbový? Chcete vybírat z nekonečné škály provedení a barev? Naše hliníkové ploty vyráběny výhradně v ČR tyto požadavky splňují. Hliníkové ploty jsou stále více populárnější variantou moderního oplocení domu. Skvěle se hodí k moderním i tradičním stavbám - Jednoduše řešeno hliníkový plot je jistota na celý život.

Automatické závlahy se o váš trávník postarají

Krásná a zdravá je pouze pravidelně zavlažovaná zahrada. Právě letní dny zanechávají na trávníku vypálená místa a výsadba trpí nedostatkem vody. Pomůžeme vám optimálně a hlavně úsporně vyřešit závlahu zahrad pomocí nejkvalitnějšího inteligentního zavlažovacího systému - stačí nás kontaktovat!